Yhteystiedot ja jäsenyys


Yhteystiedot

Ota yhteyttä Suomen energiaekonomisteihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: energiaekonomistit.ry@gmail.com

Ajankohtaisista asioista ilmoitellaan myös Twitterissä: @Energiaekonomi1


Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä energiatalouteen perehtynyt yksityinen henkilö. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannattajajäseniksi. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen tai toiminnallaan vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

Suomen energiaekonomistit ry:n jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla halukkuutensa liittyä jäseneksi yhdistyksen sähköpostiin, energiaekonomistit.ry@gmail.com.

Vuoden 2024 jäsenluokat ja -maksut

  1. SEE:n jäsenyys: 15 €
  2. SEE:n ja IAEE:n jäsenyys: 120 €*
  3. SEE:n opiskelijajäsenyys: 10 €
  4. SEE:n ja IAEE:n opiskelijajäsenyys: 65 €*
  5. Kannatusjäsenmaksu yrityksille ja yhdistyksille: 350 €.

* IAEE:n jäsenetuihin kuuluvat mm. Energy Forum (newsletter), sekä julkaisut Energy Journal ja Economics of Energy & Environmental Policy. Katso lisää: https://www.iaee.org/en/membership