Yhdistys


Yhdistyksen tarkoitus

Suomen energiaekonomistit ry (SEE) on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on energiataloudellisen tietämyksen syventäminen ja keskustelun edistäminen. Yhdistys pyrkii kokoamaan piiriinsä energiatalouden asiantuntijoita korkeakouluista, valtionhallinnosta, teollisuudesta ja muualta liike-elämästä.

Yhdistys aloitti toimintansa epävirallisena keskustelurenkaana jo keväällä 1983. Varsinainen perustava kokous pidettiin reilu neljä vuotta myöhemmin 19.10.1987.


Toiminta

Keskustelun edistämiseksi yhdistys kokoaa ja levittää energiataloutta koskevaa informaatiota, järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä pitää yllä yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin. Toiminnan päämuoto ovat vuosittaiset kevät- ja syyskokoukset, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Lisäksi viime vuosina on järjestetty seminaareja ja kesäretkiä, jolloin perinteisesti on tutustuttu johonkin energia-alan yritykseen tai paljon energiaa käyttävään prosessiteollisuuden yritykseen.


Jäsenistö

Suomen energiaekonomistit ry:llä on yhteensä noin 70 jäsentä (vuosi 2023). Näistä noin 20 jäsentä on samalla kansainvälisen kattojärjestön International Association for Energy Economics (IAEE) jäseniä. SEE:llä on lisäksi yksi organisaatiojäsen Fingrid Oyj.


Vuoden 2024 hallitus

  • Anna Sahari, puheenjohtaja
  • Virve Rouhiainen, varapuheenjohtaja 
  • Johanna Pohjola, sihteeri
  • Kimmo Ollikka, talous- ja jäsenasiat 
  • Enni Ruokamo, kotisivut ja tiedotus 
  • Jouni Räihä
  • Pekka Järvinen
  • Petr Spodniak

International Association for Energy Economics

Yhdistyksen kansainvälinen kattojärjestö on International Association for Energy Economics (IAEE). Tämä Yhdysvalloissa vuonna 1977 perustettu järjestö toimii kotimaisen yhdistyksemme tavoin energia-alan ammattilaisten ideoiden, kokemusten ja mielipiteiden vaihdon foorumina.

Kansainvälisellä järjestöllä on tällä hetkellä lähes neljä tuhatta jäsentä yli 85 maassa. Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on oma paikallisjärjestö. Kaikkiaan paikallisjärjestöjä on kolmisenkymmentä.

IAEE järjestää vuosittain yleensä viisi konferenssia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistykset järjestävät myös pienempiä seminaareja, joihin voi osallistua. Konferenssijulkaisut ovat jäsenten käytettävissä. Verkottumisen tukena on yhdistyksen jäsenluettelo netissä.

IAEE julkaisee kahta vertaisarvioitua lehteä: Energy Journal ja Economics of Energy and Environmental Policy. Näiden lisäksi yhdistys julkaisee Energy Forum –uutislehteä.

IAEE:n jäsenmaksu sisältää julkaisujen ja jäsenhintaisten tapahtumien lisäksi mm. työnhakuun liittyviä palveluita. Näistä lisää www.iaee.org. Suomen energiaekonomistien jäsenet voivat halutessaan liittyä myös IAEE:n jäseneksi.